logo

Gençlik, Anlamsızlık Yaşantıları ve Din

Ürün Kodu: 9786051967547
₺82,00

21. yüzyıl gençliği; eğitim, sanat, kültür ve sosyal medya aracılığı ile yoğun bir sekülerleşme ve neo-liberalizasyon politikalarına maruz kalmaktadır. Hâkim psikolojik ve pedagojik yaklaşımlar günümüz gençliğinin yaşadığı ahlaki, felsefi, psikolojik ve dinî açlığa çare olamamaktadır. Anlamı buharlaştıran ve anlamayı zorlaştıran köklü değişimler, gençleri hayatın kozmik bağlarından uzaklaştırmakta ve anlamsızlığın insafına terk etmektedir.

Hayatı dünya-ahiret dengesiyle açıklayan, hayatın zorluklarını ilahi bir plan doğrultusunda anlamlandıran, bu zorlukları gençlerin dinî ve kişisel gelişimleri açısından faydalı olabilecek bir bağlamda ele alan dinî ve manevi değerler; gençleri anlamsızlık bataklığından huzur ve mutluluk dünyasına çekmektedir.

Dinî değerler; gençlerin yaşadığı sorunlara dair bilişsel açıklamalar yaparak, düşünsel, duygusal ve davranışsal önerilerde bulunarak anlamlı bir hayatın kapılarını açar. Bu değerler; anlamsızlığın neden olduğu yabancılaşma, mutsuzluk, umutsuzluk, depresyon, intihar, güvensizlik, bağımlık ve değerlerdeki yozlaşma gibi temel sorunlara karşı önleyici ve iyileştirici bir hayat felsefesi ortaya koyar. Elinizdeki kitap dinin bu katkılarını güncel bilimsel araştırmalar ve gençlerin şahitlikleri aracılığıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Son görüntülenen ürünler