logo

Bize Göre - Ciltli

Ürün Kodu: 9786254058028
Yazar: Ahmet Haşim
₺200,00

Ahmet Haşim’in İkdam gazetesinde çıkan köşe yazılarından seçilen denemelerle Paris seyahati izlenimlerinden oluşan Bize Göre 1928 yılında yayımlandı. Yalın, açık, akıcı, kimi zaman alaycı bir dille yazılmış olan denemeler ve aynı üslup özelliklerini taşıyan seyahat izlenimleri yazarın etkili ifadesinin yanı sıra derin gözlem gücünü ve eleştirel bakış açısını da okura yansıtır. Bununla birlikte bazı yazılarında dikkati çeken şiirsellik Haşim’in imge yüklü şiirlerin duygulu, kırılgan şairi olduğunu da hatırlatır. Bize Göre her gün defalarca karşılaşılan sıradan ve küçük konuların usta bir yazarın kalemiyle nasıl bütünlüklü bir dünya tablosu oluşturabildiğinin çarpıcı bir örneğidir.

Ahmet Haşim (1887-1933) Bağdat’ta doğan Ahmet Haşim’in çocukluk yılları babasının görevi nedeniyle Arabistan’ın çeşitli vilayetlerinde geçer. Erken yaşta annesini kaybetmesinin neden olduğu ruhsal sarsıntı o dönemden başlayarak çekingen, içe kapanık ve hayalperest bir kişilik yapısına yol açar. 1895’te babasıyla birlikte İstanbul’a gelir, iyi konuşamadığı Türkçeyi ilk iki yıl Numune-i Terakki Mektebi’nde öğrendikten sonra, 1897’de Galatasaray Sultanisi’ne kaydolur. Giderek edebiyata yönelen Ahmet Haşim, edebiyat hocaları Tevfik Fikret ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun da desteğiyle 16 yaşında ilk şiirini yayımlar. 1907’de Galatasaray’dan mezun olur, Reji İdaresi’nde çalışırken Hukuk Mektebi’ne devam eder. 1909’da Fecr-i Ati topluluğunun Servet-i Fünun’da yayımlanan bildirisinde onun da imzası vardır. Uzun sürmeyen bu beraberliğin ardından siyasi ve edebi gruplaşmaların dışında kalmayı tercih eden şair, kendine özgü bir şiir anlayışı geliştirir. 1921’de yayımlanan Göl Saatleri ve 1926’da yayımlanan Piyale adlı şiir kitaplarıyla döneminin önde gelen şairleri arasında yer alır. Modern Türk şiirinin kurucularından biri olarak kendinden sonra gelenleri önemli ölçüde etkiler. Şiirlerindeki kapalılık ve güç anlaşılırlığa karşılık düzyazıları gayet yalın, açık, akıcı ve yer yer mizahidir. Ele aldığı pek çok konuda zamanı aşan evrensel düşünüşüyle Ahmet Haşim’in yazıları günümüzün okuru için de hâlâ ilgi çekicidir. Yazarın seçme eserlerine Türk Edebiyatı Klasikleri Dizimizde yer vermeyi sürdüreceğiz.

*Gazi *Bir Teşhis *Bahar *Kürk *Süleyman Nazif’in Mezarı *Hemen Her Sabah *Dergiler *At *Erkekleşme *Şehir Dışı *Eleştirmen *Sinema *Çingene *Dinlenme ve Eğlenme Günü *Bulutlar Karşısında Bir Konuşma ʺKuraklık Münasebetiyle" *Kelimelerin Hayatı *Dostum *Dilenci *Basit Bir Mesele *Kargalar *Yeni İstanbul *Kutup Faciası *Üslup Hakkında Bir Düşünce *Üstat *Esnemek *Deniz Kıyısında *Leylek *Müthiş Bir Böcek *Gece Gezintisi *Başparmak *Keyif Verici Maddeler *Ay *Kış *Garden Bar’da Konuşan İki adam *Bir Faziletin Kıymeti *Şairleri Okurken *Bir Fikir ve Bir Münakaşa *Kırk Derece *Ahmet Hikmet *Yaz Kokusu *Cazibe *Bir Seyahatin Notları *Seyahate Çıkan Adamın Duydukları *İlk İzlenimden Sonra *Yapraklar ve Çiçekler İçinde Bir Şehir *Bir Rahibin Nasihati *Paris Sabahı *Hayvanlar Arasında *Paris *Paris Kadını *Neşesiz Paris *Sebze Yiyicilerle *Siegfried *Bir Akşam Sohbeti *Üniversite Şehri *Cami ve Havra *Gelecekteki Mimari *Pislik ve Temizlik *Son Sayfa

Yazarın Diğer Kitapları

Son görüntülenen ürünler