logo

Yunus Emre Seti

Ürün Kodu: 9786257518024
₺187,50

Yunus Emre, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarındandır. Şiirlerindeki her kelime her harf Müslüman Türk’ün tarihî tecrübesini ve ortak aklını bin yıllar sonrasına taşır. Bu sebeple de dünyanın köklü değişimine irfanı ile göğüs gererek çağlar ötesine seslenir. Böylelikle Yunus Emre, Türk millî kültüründe faydalanılan ve faydalanılması gereken tükenmez bir kaynak hüviyetine kavuşmuştur.

Bugün de aynı özelliğini koruyan Yunus Emre, Türk düşünce dünyasında etkisini devam ettirmektedir. 2021 yılı, mazimizden atimize bir köprü konumunda olan Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümüdür. Türk dili ve kültürü açısından bahsedilen önemine binaen 2021 yılı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yayımlanan Genelge ile “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildi.

GAZİKÜLTÜR A.Ş. olarak Yunus Emre’nin günümüz ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak amacı ile Yunus Emre Divanı’nı yayınladık. Yunus Emre, ortak değerimiz olarak evrensel bir değere sahip olduğu gibi yerele de hitap etmektedir. Çünkü, Türkçe’nin konuşulduğu ve Türk kültürünün yaşadığı her coğrafya Türk kültür coğrafyasının bir parçasıdır.

Yunus Emre seti içerisinde yayınladığımız bir diğer kitap, Türk düşüncesinin önemli isimlerinden Mehmet Kaplan’ın kaleminden Yunus Bir Haber Verir başlığını taşımaktadır. Yunus Bir Haber Verir kitabı, Mehmet Kaplan’ın Yunus Emre ile ilgili kaleme aldığı deneme ve incelemelerden oluşmaktadır. Kitap, Mehmet Kaplan hakkında M. Orhan Okay’ın ve Yunus Emre hakkında İnci Enginün’ün uzun giriş yazıları ile başlamaktadır. Mehmet Kaplan’ın bu denemeleri ömrü boyunca yazmayı arzuladığı fakat tamamlayamadığı Yunus Emre kitabı düşüncesinden fragmanlardır. Netice olarak bu kitapta, bir ömür ısrarla Yunus Emre üzerine düşünmüş Mehmet Kaplan’ın kaleminden Yunus’un ve çağının dünyasına dalmakta, açtığı çığırın nesiller boyu Türk’ün varoluşunu nasıl şekillendirdiğini okumaktayız.

Yunus Emre, yaşadığı dönemle sınırlı kalmayarak kendisinden önceki mana dünyasını yaşadığı çalkantılı dönemde harmanlayarak geleceğe ve nihayetinde günümüze taşımasını bilmiştir. Yunus Emre üzerinde önemli incelemeleri bulunan Mustafa Kara bu hususa özellikle dikkat çekmektedir. Yunus Emre’nin yaşadığı dönemi, eserlerini, çağdaşlarını incelediği ve GAZİKÜLTÜR A.Ş. yayınları arasında tekrar yayımladığımız Kalbe Düşen Cemre adlı eserinde onun “mana dünyası”na vurgu yapmaktadır. Bu özellikleri ile kitap, bir Yunus Emre monografisi hüviyetini taşımaktadır

Son görüntülenen ürünler