logo

Adlandırmanın Ontoteolojisi

Ürün Kodu: 9789759957032
YAYINEVİ: Dergah Yayınları
₺330,00

Neredeyse bin yıllık bir geleneğin Platon'un  Akademeia'sındaki halefler silsilesinin son halkalarından  biridir  Proklos.  Onun  hayatını  yazan  Marinos'un  aktardığı  kadarıyla  ilk  defa  Atina'ya  gelen 
Proklos felsefenin koruyucusu olan tanrıça Athena'nın evi olan Akropolis'i ziyaret ettiğinde kapı-daki  muhafız  "Hakikaten  sen  gelmeseydin  ben  burayı  kilitleyecektim"  der.  Kendisi  MS  412'de 
İstanbul'da  doğmuş  Lykia'da  büyümüş  Atina'da  Platon'un  makamına  oturmuştur.  Onun  Platon'un 
diyaloglarına yazdığı yorumları sadece Platoncu geleneğin değil bu geleneğe dolaylı ya da dolaysız 
bir şekilde sızan bütün bilgi birikiminin de göz kamaştırıcı bir görünümünü sunar.

Elinizdeki kitap Platon'un Kratylos'una yönelik bilinen ve günümüze ulaşan tek yorum olmasıyla ayrı 
bir  önem  taşımaktadır.  Kratylos'ta  karşımıza  çıkan  ad(landırmay)a  dair  kökensel  sorular  Platon'un 
"Kraytlos"una  Yorum'da Proklos'un ontoteolojisinin kapısını açan anahtarlara dönüşürler.  Kratylos'ta 
Sokrates'in  hakkında  oldukça  çekinceli  konuştuğu  tanrı  adları  Proklos'un  sınır  tanımayan  yorum 
pratiğinde evrenin sırrını ifşa eden birer işaret fişeği haline gelirler.

Son görüntülenen ürünler