logo

Müziğin Öyküsü

Ürün Kodu: 9786256885783
Yazar: Vural Yiğit
YAYINEVİ: Sarmal Yayınevi
₺170,00

Ses ve müzik olgusunun, insan yaşamında, doğduğu andan itibaren önemli bir yeri var. Dünyaya gelirken ilk duyduğumuz kendi sesimizdir. Böylece birey, ömrü boyunca ses ve müzik ile birlikte yaşıyor diyebiliriz. Müzik; İletişsel, bedensel, kültürel, psikolojik, estetik, teknik, sosyal ve sanatsal birçok birikimin bir arada yaşandığı bir gerçeklik ve gereklilik. Kısacası müziksiz bir yaşam düşünülemez. Her işin başı eğitim olduğuna göre müzik yaşamını da öğrenerek sürdürürüz. Ninnilerden başlayarak doğanın ve çevrenin etkisiyle gelişecek olan müzik bilgisi, sevgisi ve öğrenme sürecimiz hep devam edecektir. Çünkü insanlığın çok eski dönemlerinde başlayan müzik duygusu, sürekli değişim ve gelişim içinde oldu ve böyle de devam edecek. Bu nedenle müzikle olan ilgimiz devamlı yenilenecek ve yetkinleşecek demektir. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra klasik olarak nitelendirdiğimiz dinletiler ve müzik eserleri ise yenilerinin yanında çalınıp, söylenmeye ve dinlenmeye devam edecek. Müzik konusundaki bilgilerimiz ve repertuvarımız arttıkça ondan daha çok zevk alma, anlamlandırma ve değerlendirme yeti ve yeteneklerimizin de gelişeceği kesin. Bu nedenle müzik ile olan ilgi ve bağımızı da onun geçmişi ve gelişimi ile ilgili bilgilerle donatarak zenginleştirebiliriz. Bu kitap, başlangıç yıllarından başlayarak, müziğin oluşum ve gelişim aşamalarını kendi ölçülerimiz çerçevesinde anlamak ve değerlendirmek amacını taşımaktadır. Müzik bilimi o kadar geniş ve kapsamlı ki özel ve örgün bir eğitimi olmadan veya meslek edinmeden yeterince kavramak olası değil.

Son görüntülenen ürünler