logo

Postmodern Mitoloji

Ürün Kodu: 9786256005129
Yazar: Vural Yiğit
YAYINEVİ: Sarmal Yayınevi
₺220,00

Bu kitapta klasik ve modern, hatta postmodern mitoloji kapsamında, eski ile yeninin karşılaştırılması, soyut mitolojinin, somut sanat türlerindeki, düşünsel, yazınsal ve görsel yansımaları ile anlatılmağa çalışılmıştır. Klasik mitolojide bu olgu; Söylenler, destanlar, tregedyalar, şiirler ve anlatımlar yoluyla yapılırken, modern dünyada artık sinema, edebiyat, çizgi, sayısal ve diğer çağdaş sanatlar yoluyla ortaya konmaktadır. Hele hele, postmodern felsefeden doğan yeni yazım ve görsel sanatlardaki olağanüstü gelişmeler, çağcıl mitoloji için bulunmaz bir Hint kumaşıdır. Bu nedenle postmodern mitoloji, edebiyat, sanat dalları ve sinema yapıtları için sınırsız ve sonsuz bir kapı açmıştır.
İnsan varsa mit de vardır. Mit kimi zaman bir şiirin içerisinde, bir tabloda, bir heykelde, bir romanın derinliklerinde, tiyatro eserlerinde, operada hatta televizyon reklamlarında, sinemada, gündelik yaşamın herhangi bir anında, yaşatılan bir gelenekte, modada ve siyasal bir ideolojide veya eylemde kendini gösterir. Mitlerin modern yaşamdaki görüngüleri etkin bir şekilde, insanları farklı arayışlara ve beklentilere sürüklemekte, bu durum da mitlerin aynı ana tema doğrultusunda yayılmasına olanak sağlamaktadır
.

Son görüntülenen ürünler